Nye tider fordrer nye måder at tænke tiltag på!

For at bryde ud af den gamle måde at tænke på, kræves, at man frigør sig fra de vante mønstre og i stedet flytter sin kreative tankeproces mod nye og dynamiske horisonter. Det svarer til det, der sker, når vi udskifter et mentalt billede eller et paradigme. Den ”kreative tanke” repræsenterer en ny kombination af gamle og nye elementer, hvor den nye og unikke konfiguration opstår.

 

 

Individuelle helhedsorienterede løsninger
- For børn og unge med variation i adfærd, kognition og social reference

ProjektAfdelingen blev etableret i 2007 med det formål at bidrage til, at særligt udsatte børn og unge, som ikke profiterer af traditionelle tiltag, kan integreres i samfundet.

Tanken bag ProjektAfdelingen er at etablere et socialfagligt tilbud, som ikke tager udgangspunkt i en på forhånd defineret målgruppe, men alene i det barn eller den unge, som skal profitere af interventionen.

I ProjektAfdelingen tilbydes en individs- og helhedsorienteret intervention, som tilgodeser det udsatte barns eller den udsatte unges personlige-, sociale- og psykiske udvikling. Der tages udgangspunkt i en respektfuld relations- og udviklingsorienteret tilgang, hvor pågældendes ressourcer danner grundlag for den unikke, refleksive intervention.

ProjektAfdelingens individ-orienterede ydelser er fundamenteret på metoder og teknologier, som gennem tilbud om oplevelser, aktiviteter og læring kan initiere en positiv udvikling hos selv svært modtagelige børn og unge. I ProjektAfdelingen er der fokus på udviklingen af civiliseret opførsel modsat velopdragelighed. Derfor er det afgørende for ProjektAfdelingen at skabe en klar bevidsthed hos det udsatte barn/den udsatte unge om spændingsfeltet mellem den subjektive frihed og den sociale forpligtelse - om retten til personlig realisering over for hensynet til fællesskabet i et samfund, hvor der skal være plads til alle.

ProjektAfdelingen indgår således som en proaktiv medspiller i det socialfaglige miljø, hvor brudfladerne mellem det organisatoriske, de udsatte børns og unges problemstillinger og fagets udviklingsprocesser og potentialer sættes i forhold til og interveneres i henhold til samfundets normer og kravsætninger.

For ProjektAfdelingen er det vigtigt, gennem en systematiseret socialpædagogisk fagudvikling, at sikre en intervention, der til enhver tid er optimeret og forbilledlig. Den socialpædagogiske intervention beskrives, begrundes og dokumenteres løbende, så den kan evalueres i henhold til de unikke omstændigheder, hvorunder den praktiseres.

 
  • Akut-, afklarings-, afrusnings- og afgiftningsforløb
  • Støtte- og kontaktpersonsopgaver
  • Pædagogisk rådgivning
  • Sagsformidling, afklarende visitation og rådgivning
 
 
  ProjektAfdelingen v/Jonatan Reinholdt Jensen | Telefon (+45)7026 2523 | info@projektafdelingen.dk